Historia zamku w Będzinie

Historia zamku w Będzinie

Autor : Martens kategoria: Historia

W miejscu wczesnośredniowiecznego gródka Banden wybudowany został drewniany zamek. W 1241 roku podczas najazdu tatarskiego został on mocno zniszczony. Kilkadziesiąt lat później pozostał odtworzony. Z dużym prawdopodobieństwem zmodyfikowanie drewnianego dworu w murowany zamek miało miejsce w pierwszej połowie XIV stulecia. Jak pewnie pamiętamy ze szkoły to król Kazimierz Wielki przeprowadzał takie przemiany. Modernizacja ta była wykonana w celu obrony zachodniej granicy naszego kraju. Zamek w Będzinie był najdalej położony na zachód. Poza tak zwaną linię kazimierzowskich fortalicji. Brał na siebie ciężar pierwszego uderzenia, pierwszej obrony przed atakami ze strony Śląska, a także Państwa Czeskiego. Ostateczną datę modernizacji zamku określa wizyta cesarza rzymskiego i króla czeskiego Karola V w roku 1364. Jednak sam zamek funkcjonował w tej formie już od 15 lat, ponieważ w 1349 roku był opisywany pierwszy znany burgrabia Będzina - Wiernek.